Grynøl ut til folket! Folkets Grynøl! Ideene strømmet på og hun følte seg kreativ. Folket kom til å bli avhengige av hennes produkt og hun kom til å bli rik. Men plutselig ble hun bekymret. Hva om noen stjal ideen hennes. Piratkopiering var jo blitt så populært i det siste. Grynølet måtte utvilsomt snarest patenteres.

< >